Søg

Indtast søgetekst (brug evt. *)Fandt 24 indholdsobjekter, som opfyldte dine kriterier. RSS-kanal
Lidt om skovgæsters adfærd, konflikter og viden om regler [ 1 %]
Lidt om skovgæsters adfærd, konflikter og viden om regler. Artikel fra Skoven, 08 2006. Af Frank Søndergaard Jensen og Hans Skov-Petersen, Skov & ...
Videnblad 1: Introduktion til Projektet Friluftslivets Effekter på Naturen [ 1 %]
Videnblad 2: Interviewundersøgelse i tre danske naturområderbedt [ 1 %]
Videnblad 3: Få information på mobilen i naturen [ 1 %]
Videnblad 4: Dyre- og fugleiagttagelser (1): Hvor mange og hvem ser på dyr og fugle? [ 1 %]
Videnblad 5. Oplevelse af forstyrrelse (1): Er andre besøgende et problem? [ 1 %]
Videnblad 6: Oplevelse af forstyrrelse (2). Hvad er der galt i at møde andre – og vil adskillelse af brugertyper hjælpe? [ 1 %]
Videnblad 7: Hvordan finder vi vej rundt i naturen? [ 1 %]
Videnblad 8: Færdsel uden for veje og stier [ 1 %]
Videnblad 9: Holdning til adgangsregulering (1) [ 1 %]
Videnblad 10: Effekter af forstyrrelse på rovfugle: nye undersøgelser [ 1 %]
Videnblad 11: Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen [ 1 %]
Videnblad 12: Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn [ 1 %]
Videnblad 13: Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesuccess i levende hegn [ 1 %]
Videnblad 14: Effekten af menneskelig færdsel på musvitungers vægt [ 1 %]
Videnblad 15: Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter [ 1 %]
Videnblad 16: Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen? [ 1 %]
Videnblad 17: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder [ 1 %]
Videnblad 17: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder [ 1 %]
Videnblad 18: Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge [ 1 %]
Videnblad 19: Døgn-, uge- og årsrytme i naturbesøg [ 1 %]
Videnblad 20: Holdning til adgangsregulering (2) [ 1 %]
Videnblad 21: Holdning til adgangsregulering (3) [ 1 %]
Videnblad 22: Dyre- og fugleiagttagelse (2) [ 1 %]