Resultater

Et niveau op
De første resultater kan findes under de enkelte delprojekter.
Lidt om skovgæsters adfærd, konflikter og viden om regler af Hans — Sidst opdateret 03/10 2008 18:07
Lidt om skovgæsters adfærd, konflikter og viden om regler. Artikel fra Skoven, 08 2006. Af Frank Søndergaard Jensen og Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL Opsummering af en række undersøgelser om skov-gæster. De fleste færdes i ret få områder af skoven. Mange går uden for veje og stier, men de går ikke langt væk. Meget få føler der er for mange skovgæster i skoven. Kun få skovgæster oplever konflikter med andre skovgæster – og når det sker er det ofte støj og løse hunde der er problemet. De fleste er positive over for at regulere adgangen hvis det sker for at beskytte naturen.
Videnblad 1: Introduktion til Projektet Friluftslivets Effekter på Naturen af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 10:44
 
Videnblad 2: Interviewundersøgelse i tre danske naturområderbedt af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 10:43
 
Videnblad 3: Få information på mobilen i naturen af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 10:44
 
Videnblad 4: Dyre- og fugleiagttagelser (1): Hvor mange og hvem ser på dyr og fugle? af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 10:45
 
Videnblad 5. Oplevelse af forstyrrelse (1): Er andre besøgende et problem? af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 10:45
 
Videnblad 6: Oplevelse af forstyrrelse (2). Hvad er der galt i at møde andre – og vil adskillelse af brugertyper hjælpe? af Hans — Sidst opdateret 05/03 2009 09:52
 
Videnblad 7: Hvordan finder vi vej rundt i naturen? af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 10:46
 
Videnblad 8: Færdsel uden for veje og stier af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 10:47
 
Videnblad 9: Holdning til adgangsregulering (1) af Hans — Sidst opdateret 16/01 2009 13:29
 
Videnblad 10: Effekter af forstyrrelse på rovfugle: nye undersøgelser af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 10:48
 
Videnblad 11: Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 10:48
 
Videnblad 12: Menneskelige forstyrrelsers effekt på spurvefugles diversitet og tætheder i levende hegn af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 10:48
 
Videnblad 13: Menneskelige forstyrrelsers effekt på musvitters ynglesuccess i levende hegn af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 10:49
 
Videnblad 14: Effekten af menneskelig færdsel på musvitungers vægt af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 16:55
 
Videnblad 15: Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter af Hans — Sidst opdateret 14/01 2009 11:10
 
Videnblad 16: Hvor langt rejser vi for at komme ud i naturen? af Hans — Sidst opdateret 17/12 2009 12:09
 
Videnblad 17: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder af Hans — Sidst opdateret 09/02 2010 09:53
 
Videnblad 17: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder af Hans — Sidst opdateret 17/12 2009 12:10
 
Videnblad 18: Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge af Hans — Sidst opdateret 01/03 2010 10:48