Sammenfatning

Projektet har til formål at klarlægge og sammenligne friluftslivets effekter på naturen ved forskellige typer og grader af rekreativ anvendelse. Forstyrrelse opfattes i denne sammenhæng som såvel effekter på flora/fauna, som på den rekreative kvalitet.

 Projektet omfatter:

1)      Udarbejdelse af et katalog over mulige forvaltningsmæssige tiltag til afhjælpning af effekter af forstyrrelser. Forvaltningsmæssige tiltag omfatter dels regulering af adgangsforhold dels anvendelse af informationsmateriale mm. Et væsentligt input til forvaltningskataloget er inddragelse af erfaring og viden fra praktikere. Dette vil ske ved bl.a. afholdelse af ’interessent-seminarer’.

2)      Feltundersøgelse af effekten af forstyrrelse og afprøvning forvaltningsmæssige tiltag. Feltundersøgelsen er opbygget af en screening af national og international erfaring og viden om centrale problemstillinger, indikatorer og målemetoder; en statusundersøgelse af omfang og betydning af friluftslivets forstyrrelse af naturen samt en effektundersøgelse af udvalgte forvaltningsmæssige tiltags effekt over tid.

 Nationalpark Mols Bjerge er valgt som hovedundersøgelsesområde. Området vil blive suppleret med et eller flere bynære naturområder. I de udvalgte områder afprøves - i samarbejde med relevante forvaltninger - de udvalgte forvaltningsmæssige tiltag. Dette giver mulighed for at kvalificere forvaltningskataloget ved at sammenligne de relative omkostninger og effekter af tiltagene. Med udgangspunkt i modeller baseret på de indsamlede data, opstilles scenarier for forvaltning og konsekvenser for hhv. natur og friluftsliv. Hermed belyses de samlede effekter af forstyrrelse og de forvaltningsmæsige muligheder.

af HansSidst opdateret 06/06 2006 07:28