Organisation

Det overordnede projektansvar for det samlede projekt (bl.a. i forhold til Friluftsrådet) ligger hos forskningschef Gertrud Jørgensen, Skov & Landskab. Omvendt er det aftalt at forskningschef Sven Bichel, DMU varetager det overordnede projektansvar for forstyrrelsesprojektet i den sideløbende forskningspakke ’Vildt & Landskab’.

 For de to deltagende institutioner er der udpeget to kontaktpersoner: Frank Søndergaard Jensen (Skov & Landskab) og Flemming Skov (DMU) der, som udgangspunkt varetager den daglige koordinering inden for projektet. Derudover er der udpeget projektansvarlige for de enkelte delprojekter, hvilket fremgår af Appendix 1.

 Der foreslåes etableret en styregruppe for projektet bestående af

 • en repræsentant fra Friluftsrådet,
 • en repræsentant fra forskningspakken ”Vildt & Landskab”,
 • forskningschef Gertrud Jørgensen (Skov & Landskab) og
 • forskningschef Sven Bichel (DMU).

 Styregruppen følger projektets fremdrift og tager beslutning om eventuelle væsentlige ændringer i projektaktiviteter og budgetter.

For at sikre en løbende dialog i forhold til interessenterne arrangeres der to seminarer inden for projektforløbet, hvor en bredere gruppe af erfarne personer inden for området inviteres. Det første allerede i foråret 2005. Disse interessent-seminarer vil fungere som ’faglig følgegruppe’ for projektet.

Følgende personer og institutioner har været kontaktet i forbindelse med udarbejdelsen af projektet:

 • Københavns Statsskovdistrikt, Skovfoged Jens Peter Bundgaard
 • Kronborg Statsskovdistrikt, Skovfoged Peter Søland
 • Fussingø Statsskovdistrikt, Skovfoged Kim Friis Egefjord
 • Frederiksdal Skovdistrikt, Skovrider Niels Heding
 • ’Spor i landskabet’, Sekretariatet i Landbrugsrådet, v. Benedikt Moos
 • Århus amt, Driftsområdet Natur og Miljø, v. Kirsten Underlien
 • Karpenhøj, DGI’s Natur- og Friluftsgård, v. Bo Fisker
 • Naturhistorisk museum, Århus, v. Henrik Sell

af HansSidst opdateret 06/06 2006 08:50