Formidling

Formidlingen af projektets resultater vil ske via tre former:

1)      elektronisk formidling på hjemmeside

2)      kortfattet populær formidling (f.eks. som Skov & Landskabs Videnblade)

3)      international videnskabelig publicering

Elektronisk formidling på hjemmeside. Der oprettes en hjemmeside til projektet, der vil fungere som projektets hovedformidlingskilde. Denne hjemmeside giver information om projektets indhold, og vil løbende blive opdateret med de opnåede resultater. Hjemmesiden kan ligge som en del af Friluftsrådets eksisterende hjemmeside, eller hos DMU eller Skov & Landskab. Afhængig af placering oprettes der links dertil fra øvrige relevante hjemmesider – herunder også www.vildtoglandskab.dk. Elektronisk publicering foreslåes frem for traditionelle trykte rapporter på grund af bl.a. ressourcemæssige årsager, mediets større fleksibilitet og tilgængelighed.

Kortfattet populær formidling. For at sikre en optimal spredning af den opnåede viden vil de væsentligste resultater indgå som videnblade i Skov & Landskabs Videntjeneste og som indlæg i populærvidenskabelige tidsskrifter. International videnskabelig publicering. Projektet er af en sådan karakter, at det muliggør profilering af indsatsen på internationalt niveau. Derfor vil en række af delundersøgelserne (også) blive publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter.

af HansSidst opdateret 06/06 2006 08:51