Hvordan slås cookies til

Fejl der relaterer til brug af Internet Explorer

Fejl der relaterer til brug af Internet Explorer 6.x

 1. Click Tools on the menu at the top of your browser and select Internet Options
 2. Click the Privacy tab at the top of the screen
 3. Move the slider to Medium and click OK

Fejl der relaterer til brug af Internet Explorer 5.x

 1. Click Tools on the menu at the top of your browser and select Internet Options
 2. Click the Security tab at the top of the screen
 3. Click Custom Level and scroll down to the Cookies section
 4. Set "Allow per-session cookies" to Enable and click OK

Fejl der relaterer til brug af Internet Explorer 4.x

 1. Klik Vis i menuen på din browser og vælg Indstillinger
 2. Klik på fanebladet Sikkerhed
 3. Klik Custom indstillinger
 4. Select "Always accept cookies" or "Prompt before accepting cookies" and click OK

Mozilla

Mozilla vers. 1.x

 1. Click Edit on the menu at the top of your browser and select Preferences
 2. Find "Privacy & Security" in the menu on the left. If there is a [+] to the left of "Privacy & Security", click it.
 3. Select "Cookies".
 4. Select "Enable cookies for the originating web site only" or "Enable all cookies" and click "OK"

Opera

 1. Pres F12
 2. Click "Enable cookies"

Netscape Navigator

Netscape vers. 6.x

 1. Click Edit on the menu at the top of your browser and select Preferences
 2. Find "Privacy & Security" in the menu on the left. If there is a triangle pointing to the right next to Privacy & Security, click it.
 3. Select "Cookies" under "Privacy & Security"
 4. Select "Enable cookies for the originating web site only" or "Enable all cookies" and click "OK"

Netscape vers. 4.x

 1. Click Edit on the menu at the top of your browser and select Preferences
 2. Select "Advanced"
 3. Select "Accept all cookies" or "Accept only cookies that get sent back to the originating server" and click OK