Videre til indhold Videre til menunavigation
Forside > Delprojekter > Forstyrrelseseffekter på rovfugle > Resultater > Videnblad 11: Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen
Videnblad 11: Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen

Videnblad 11: Undersøgelser af menneskelig forstyrrelse på musvågen

De foreløbige undersøgelser viser, at ynglende musvåger reagerer på menneskelige forstyrrelser inden for en afstand af 100 – 150 m af reden. En fjerdedel af alle yngleforsøg i forsøgsområdet slog fejl. En del af forskellene i ynglesucces kan relateres til forskelle i ynglehabitatens sammensætning og afstanden til andre musvågepar.

Hent videnblad som PDF
af HansSidst opdateret 14/01 2009 10:48