Videnblad 17: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder

Videnblad 17: Simulering af besøgendes adfærd i skov- og naturområder

En registrering i felten giver kun et øjebliksbillede af informationer om de individer man interviewer eller lokaliteter man måler på. Denne slags felt-data kan imidlertid udnyttes i opbygningen af computer-baserede simuleringsmodeller. Disse kan give mulighed for at undersøge, hvad der vil ske, hvis forholdene i området skifter, fx hvis antallet af besøgende øges eller hvis adgangsforholdene ændres.

Hent videnblad som PDF
af HansSidst opdateret 09/02 2010 09:53