Videnblad 21: Holdning til adgangsregulering (3)

Videnblad 21: Holdning til adgangsregulering (3)

I de senere år er man begyndt at tale om mulighederne for en mere ”dynamisk” adgangsregulering. Fx kan man forestille sig at indskrænke adgangsmulighederne til mindre arealer i en fastsat periode, når der er et dokumenteret behov for en akut beskyttelsesindsats af dyre- og/eller plantelivet. En forsøgslukning af dele af Hestehave Skov viste ikke nogen nævneværdig negativ effekt på de besøgendes fornøjelse af besøget.

Hent videnblad som PDF
af HansSidst opdateret 09/02 2010 14:52