Videnblad 2: Interviewundersøgelse i tre danske naturområderbedt

Videnblad 2: Interviewundersøgelse i tre danske naturområderbedt

Hvordan opleves dyrelivet? Opleves mødet med andre gæster som en gene? Kunne mødet med andre få én til at vælge en anden rute eller er det lige meget? Hvordan finder besøgende rundt i områderne? Færdes man uden for veje og stier? Kender man området på forhånd, har man et kort eller går man omkring på må og få? Hvad er publikums oplevelse af og holdning til konkrete forvaltningsmæssige foranstaltninger til begrænsning af friluftslivets effekter på naturen?

Hent videnblad som PDF
af HansSidst opdateret 14/01 2009 10:43