Videre til indhold Videre til menunavigation
Forside > Delprojekter > Besøgendes oplevelse af forstyrrelse: On-site interview undersøgelse

Besøgendes oplevelse af forstyrrelse: On-site interview undersøgelse

Formål og baggrund
Delprojektet har til formål at undersøge og dokumentere effekter af forvaltningsmæssige tiltag på hvordan besøgende i den danske natur oplever forstyrrelse fra andre besøgende, hvordan de oplever dyrelivet samt hvordan de bevæger sig rundt i naturen - på og uden for de etablerede stisystemer.

Samtidig foretages en opfølgende undersøgelse af besøgendes motivation for og adfærd i forbindelse med aktiviteter væk fra stisystemet.

Metode
Der tages udgangspunkt i de spørgsmål der er anvendt i forbindelse med projektpakkens statusdel. Udvalget sker på baggrund af resultaterne fra statusundersøgelsen og med specielt henblik på dét der forventes at kunne belyse effekten af de foranstaltede forvaltningsmæssige tiltag. Valget af forvaltningsmæssige tiltag fra forvaltningskataloget (delprojekt 3) sker dels på baggrund af statusundersøgelserne (delprojekt 4 og 5) og dels udfra hvad der praktisk lader sig arrangere med de lokale arealforvaltere.

Delprojektets primære datakilde er interviews med besøgende foretaget direkte i naturen. Ud over at besvare en række spørgsmål bliver respondenterne i 2006 bedt om at rangordne en serie kort med kombinerede udsagn om mulig valg i forbindelse med at forlade stisystemet - en såkaldt 'conjoint stated preference' (CSP) undersøgelse (Goosen and Langers 1999 og Kemperman et al., 2000). For 2007 udelades dette.

Undersøgelsen gennemføres på to lokaliteter - ét i Nationalpark Mols Bjerge (f.eks. Hestehave skov) og ét i dét bynære område der blev anvendt i forbindelse med statusundersøgelserne. I forbindelse med effektstudiet forventes det ikke at arbejde i selve Mols Bjerge. Det skyldes dels at ejendomsstrukturen er meget heterogen og at området er pålagt en række fredningsmæssige bindinger, der gør det meget vanskeligt at implementere væsentlige forvaltningsmæssige tiltag. Dvs. at effektstudierne kun gennemføres i 2 områder (f.eks. Hestehave og Rude Skov/Harreskoven).

Sideløbende med interviewundersøgelsen indsamles information om det aktuelle besøgstal vha. permanente tællestationer (se projektpakkens status-delprojekt).

Videnproduktion og formidling

  • Opsamling af information om reaktioner på forvaltningsmæssige tiltags effekt på de besøgendes oplevelse af forstyrrelse og bevægelsesmønstre inden for naturområdet.
  • Indsamling af information om de besøgendes valg i forbindelse med aktiviteter uden for stinettet. Informationerne kan bl.a. anvendes som parametre i forbindelse med den agent-baserede model for besøgendes og dyrs adfærd, udført som en del af projekt 2, under forskningspakken 'Vildt & Landskab'.
af Sandra GentinSidst opdateret 29/11 2006 04:22