Videnblad 1: Introduktion til Projektet Friluftslivets Effekter på Naturen

Videnblad 1: Introduktion til Projektet Friluftslivets Effekter på Naturen

Projektet ’Friluftslivets effekter på naturen’ har til formål at klarlægge friluftslivets effekter på naturen ved forskellige typer og grader af rekreativ anvendelse. Forstyrrelse opfattes i denne sammenhæng som effekter på flora og fauna, såvel som på selve den rekreative kvalitet. Der er tale om et fireårigt projekt (2005-2009) finansieret af Tips- og lottomidler til friluftslivet. Arbejdet udføres af Skov & Landskab (LIFE, Københavns Universitet) og Danmarks Miljøundersøgelser (Aarhus Universitet). Her gives en samlet introduktion til projektet, der bl.a. afrapporteres i en række videnblade og på hjemmesiden www.friluftseffekter.dk.

Hent videnblad som PDF
af HansSidst opdateret 14/01 2009 10:44