Videre til indhold Videre til menunavigation
Forside > Delprojekter > Friluftslivets påvirkning af naturen og mulige forvaltningsmæssige tiltag - samlet vurdering

Friluftslivets påvirkning af naturen og mulige forvaltningsmæssige tiltag - samlet vurdering

Baggrund og formål

Delprojektet skal opfattes som dokumentation og formidling af det samlede projekts vidensopbygning og resultater. Hvor de øvrige delprojekter hovedsageligt afrapporteres i form af enkeltstående arbejdsrapporter og teknisk/videnskabelige dokumenter, vil dette delprojekt i højere grad sigte mod en bredere anvendelse, herunder i forbindelse med praksis.

Metode

Delprojektet vil blive gennemført som en syntese af den viden der er opsamlet i forbindelse med projektets øvrige aktiviteter. Herunder effektstudierne (delprojekterne 6 - 9), kvalifikationen af forvaltningskataloget (delprojekt 11), de dele af effektstudiet, der ikke har med afprøvning af forvaltningstiltag at gøre (delprojekterne 6 og 8) og scenariestudierne (delprojekt 10).

Videnproduktion og formidling

En tidlig udgave af denne samlede vurdering vil blive fremlagt ved det sidste ’interressent-seminar’. Generel distribution til brug i praksis og for offentligheden i øvrigt følger derefter. Da dette projekt ligger absolut sidst i forløbet, vil formen for den endelige formidlingsform (hjemmeside, trykt rapport etc.) henligge til styregruppens beslutning senere i projektfasen.


af Sandra GentinSidst opdateret 03/10 2008 18:25