Videnblad 15: Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter

Videnblad 15: Eksperimentel forstyrrelse af ynglende musvitter

Fugle, der yngler i levende hegn, kan være følsomme over for færdsel langs hegnene. Denne undersøgelse viser, at musvitter fodrer deres unger mindre, når mennesker opholder sig tæt ved reden.

Hent videnblad som PDF
af HansSidst opdateret 14/01 2009 11:10