Statusundersøgelse, friluftsliv
Lidt om skovgæsters adfærd, konflikter og viden om regler

Lidt om skovgæsters adfærd, konflikter og viden om regler. Artikel fra Skoven, 08 2006. Af Frank Søndergaard Jensen og Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL Opsummering af en række undersøgelser om skov-gæster. De fleste færdes i ret få områder af skoven. Mange går uden for veje og stier, men de går ikke langt væk. Meget få føler der er for mange skovgæster i skoven. Kun få skovgæster oplever konflikter med andre skovgæster – og når det sker er det ofte støj og løse hunde der er problemet. De fleste er positive over for at regulere adgangen hvis det sker for at beskytte naturen.